Viime tammikuussa mietimme, miten yrityksemme voisi juhlistaa vuoden päästä alkavaa Suomen juhlavuotta. Päätimme, että teot puhukoot puolestaan ja osoittakoot arvostuksemme 100-vuotiaalle Suomelle.

Me haluamme nähdä tulevaisuudessa entistä liikkuvamman kansakunnan, joka huolehtii toinen toistensa mahdollisuuksista liikunnan harrastamiseen ja hyvinvointinsa edistämiseen. Vahva auttaa heikompaansa, sillä tämäkin asia on helpompi tehdä yhdessä.

Valitsimme mission kohteeksi kuntien tietopohjan vahvistamisen liikuntapalveluiden kehittämisessä. Tämä tarkoittaa käytönnössä sitä, että autamme kuntien virkamiehiä ja luottamushenkilöitä kehittämään liikuntapalveluita entistä kattavamman tiedon varassa.

Miten tämä sitten toteutetaan?

Suomalaisten liikuntaedellytyksistä saa parhaiten tietoa kysymällä suoraan suomalaisilta. Neljän kuukauden jälkeen mission avaamisesta 1 200 suomalaista on antanut palautteensa ja kehitysehdotuksensa kuntansa liikuntaedellytyksistä.

Miksi tieto liikuntaedellytyksistä ja suomalaisten liikunnan harrastamisesta on niin täkeää?

Liikkumattomuuden arvioidaan aiheuttavan vuosittain yhteiskunnalle vähintään kahden miljardin euron taloudelliset menetykset. Mahdollisesti toteutettavat leikkaukset tai harrastamisen kustannusten nousu näkyvät moninkertaisesti välillisesti  kasvaneina terveydenhuollonkustannuksina ja vielä suurempina haittoina sairaspoissaoloina, työkyvyttömyytenä ja alentuneena elinikänä. Tämän vuoksi suomalaisten liikkuminen ja liikkeellä pysyminen on ensiarvoisen tärkeää.

Huolemme on, että tulevina vuosina liikuntapalveluiden saavutettavuudessa ja laadussa alueellinen epätasa-arvoisuus sekä polarisaatio väestöryhmien välillä tulevat kasvamaan. Kuntalaisten mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen ja sitä tukevat toimenpiteet kunnissa tulisi nähdä kulun sijasta investointina pitkälle tulevaisuuteen.

Haluamme antaa äänen liikkujille ja tuleville liikkujille liikuntapalveluiden kehittämisessä. Tehdään yhdessä yhteisistä liikuntapalveluistamme vieläkin paremmat!

Tutustu missioon 100kuntaa.fi -sivuilla tai itsenäisyyden juhlavuoden verkkosivuilla!