Uhkaavatko demografiset muutostekijät liikuntapalveluita?

Väestö ikääntyy, mitä siitä seuraa julkisten liikuntapalveluiden järjestämiselle?Suomen  väestö on kasvanut tasaisesti 1800-luvulta lähtien aina 2000-luvun alkuun saakka. Tämän hetkisten arvioiden mukaan väestön kasvu taittuu negatiiviseksi 2020-luvun aikana. Tasaisen väestönkasvun on aiheuttanut  ennen 1960-lukua lapsikuolleisuuden pieneneminen ja tämän jälkeen  eliniän piteneminen, joka on kasvanut noin yhden vuoden vuosikymmenessä.  Eliniän…